แดดแรงนัก

posted on 10 Mar 2011 14:10 by bigii in Daytalk
ต้องใส่หมวก
 
 
ใหญ่ไปเนอะ